SNEL NAVIGEREN:

Wijziging WW-uitkering

In 2015 zijn de nodige wijzigingen ingevoerd in het arbeidsrecht. Per 1 januari 2016 komen daar nog ingrijpende wijzigingen bij betreffende de werkloosheidswet, ofwel de ww-uitkering. Vooral de duur van de uitkering wordt in een aantal jaren aanzienlijk beperkt en ook de wijze waarop het recht op ww wordt berekend wordt ingrijpend gewijzigd.

Duur ww-uitkering

Per 1 januari 2016 worden een aantal zaken gewijzigd in de Werkloosheidswet (WW). Eén daarvan is dat de duur van de uitkering met ingang van 1 januari 2016 korter wordt. Tot 1 januari 2016 had een werknemer maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering. Per kwartaal wordt vanaf 1 januari 2016 de maximale duur van de WW-uitkering 1 maand korter. Degene die in het eerste kwartaal van 2016 een WW-uitkering aanvraagt krijgt derhalve maximaal 37 maanden WW. Iemand die in het tweede kwartaal van 2016 een WW-uitkering aanvraagt heeft maximaal recht op 36 maanden WW, etc. In CAO’s kan een aanvullende regeling worden opgenomen te weten, een aanvulling tot maximaal 38 maanden.

Opbouw ww-uitkering

De opbouw van WW gaat ook veranderen. Voor de eerste 10 gewerkte jaren ontstaat er recht op 10 maanden WW aangevuld met een halve maand voor elk jaar dat extra is gewerkt. Heeft u bijvoorbeeld 20 jaar gewerkt, dan heeft u recht op een WW-uitkering van 10 maanden + 10 x 0,5 maand = 15 maanden WW-uitkering. Deze regeling geldt voor de jaren die gewerkt zijn na 1 januari 2016. Heeft u voor 2016 al 20 jaar gewerkt, dan krijgt u voor die jaren 1 maand WW-uitkering. Werkt u derhalve vanaf 1995 dan heeft u tot 1 januari 2016 al 20 maanden aan WW opgebouwd.

WW na faillissement

Ook wijzigt de uitkering na een faillissement. Tot 1 januari 2016 betaalde het UWV over 13 weken het loon, wetende de 13 weken voorafgaand aan de faillissementsdatum, evenals niet-betaald vakantiegeld, pensioenpremies over maximaal 1 jaar voorafgaand aan de faillissementsdatum. De uitkering die het UWV na 1 januari 2016 gaat betalen na faillissement, is maximaal 150% van het geldende maximum dagloon, in 2016 € 202,=. Dat betekent dat iemand met een hoog inkomen nooit meer dan € 303,= per dag vergoed krijgt van het UWV gedurende 13 weken.

Vragen?

Heeft u vragen over uw uitkering, inkomen of ander arbeidsrechtelijke vragen, dan kunt u gebruik maken van ons inloopspreekuur op maandagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur of u kunt ons een mail sturen via ons contactformulier met uw vraag.