SNEL NAVIGEREN:

Advocaten zijn duur!!???

Wanneer uw inkomen en vermogen onder de door de Staat vastgestelde grenzen valt, kunt u in aanmerking komen voor een zgn. “toevoeging”. Dit houdt in dat uw advocaatkosten door de overheid betaald worden. U betaalt zelf een eigen bijdrage en eventueel griffierecht, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Voor meer informatie over de gefinancierde rechtshulp en de wettelijke financiële grenzen kunt u www.rvr.org raadplegen.

Bij een inkomen tot € 25.600,= betaalt u slechts een eigen bijdrage volgens de onderstaande tabel:

Alleenstaand Normen 2016 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 196 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 360 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 514 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 669 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 823 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

 

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2016 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 340 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 412 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 566 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 720 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 849 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

Wat de bijdrage in uw geval zal zijn, kan afhangen van uw persoonlijke omstandigheden die niet uit een tabel zijn af te lezen; vraag daarom naar uw kosten, bijvoorbeeld tijdens ons gratis inloopspreekuur op maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur aan de Spanjaardslaan 147 te Leeuwarden.