SNEL NAVIGEREN:
van-den-elst_pots_rouwe_advocaten_header-pand-03

Inkomen en ontslag

Het is voor werkgevers en werknemers belangrijk om heel snel een advocaat te kunnen raadplegen. Er kan zich immers een conflictsituatie voordoen, waarvan niet direct duidelijk is of ontslag op staande voet op z’n plaats is. Wanneer daarop niet adequaat wordt ingespeeld kan dat grote gevolgen hebben voor zowel werkgever als werknemer. Van den Elst, Pots & Rouwé advocaten beschikt over gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten, die u graag juridische bijstand verlenen, ook door u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Arbeidsovereenkomst

Veelal zal een werknemer zijn werk verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst. De werkgever of werknemer kan de samenwerking willen beëindigen. Dat kan door het arbeidscontract op te zeggen, te ontbinden, een beëindigingsovereenkomst aan te gaan of zelfs door een ontslag op staande voet. In dat geval is het van belang om te weten wat er in de arbeidsovereenkomst en toepasselijke cao staat over bijvoorbeeld de opzegtermijn en transitievergoeding.

Beëindigingsovereenkomst

Een beëindigingsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer waarin zij de voorwaarden vastleggen voor een beëindiging in onderlig overleg. Voor een werknemer is het van belang dat deze overeenkomst goed wordt opgesteld om zijn rechten op een ww-uitkering veilig te stellen en de transitievergoeding en andere rechten goed vast te leggen zodat daarover geen geschil ontstaat.

Ontslag op staande voet

Als sprake is van een dringende reden kan een werknemer worden ontslagen op staande voet. In dat geval is het belangrijk dat u tijdig protest tegen het ontslag op staande voet en aanbiedt uw werkzaamheden te hervatten. Ook kan, indien nodig, een loonvordering worden ingesteld. Mocht de reden voor het ontslag op staande voet terecht zijn, kan het raadzaam zijn om in te stemmen met een ontslag maar dan in de vorm van een beëindigingsovereenkomst opdat uw recht op een uitkering wordt veilig gesteld. Immers, het UWV zal vragen waarom u ontslagen bent, mocht u niet protesteren tegen het ontslag op staande voet. Dat zal in de meeste gevallen reden zijn om u een uitkering te weigeren.

Vragen?

Heeft u vragen over ontslag, inkomen of ander arbeidsrechtelijke vragen, dan kunt u gebruik maken van ons inloopspreekuur op maandagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur of u kunt ons een mail sturen via ons contactformulier met uw vraag.